ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hoạt động của công ty - 20/05/2018

Một vài hình ảnh về Đai Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của
Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Gọi ngay