Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018

Một vài hình ảnh về Đai Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook