T/báo chấm dứt h/động Địa điểm KD của CTCP May QT Thắng Lợi tại Q.Gò Vấp, TP.HCM (29/01/19 15:40)

 

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook