Quyết nghị số 04 của HĐQT V/v:Thông qua đề xuất của BĐH Công ty ký các hợp đồng/Thỏa thuận năm 2016

 

Quyết nghị số 04 của HĐQT V/v:Thông qua đề xuất của BĐH Công ty ký các hợp đồng/Thỏa thuận năm 2016

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook