Người thực hiện công bố thông tin (Đăng ngày 26/3/09)

 

Ông: NGÔ ĐỨC HÒA


Chức vụ tại công ty: Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook