Hội đồng quản trị Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi (Đăng ngày 28/3/13)

Hội đồng quản trị Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi nhiệm kỳ III (2013-2017)

1. Ông NGÔ ĐỨC HÒA - Chủ tịch HĐQT

2. Bà NGÔ THÁI UYÊN - Thành viên

3. Ông NGUYỄN QUANG DIỆU - Thành viên

4. Ông LÊ ĐÔNG HỒ - Thành viên

5. Ông LƯU TẤN LONG - Thành viên

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook