Hội đồng quản trị Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi (08/05/2019 11:00)

Hội đồng quản trị Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi nhiệm kỳ III (2019-2023):

1. Ông LÊ ĐÔNG HỒ  - Chủ tịch

2. Ông PHẠM UYÊN NGUYÊN - Thành viên

3. Ông NGÔ THƠM - Thành viên

4. Ông NGUYỄN ĐÌNH HÃN - Thành viên

5. Ông NGUYỄN QUANG DIỆU - Thành viên

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook