Cổ đông sáng lập Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi (Đăng ngày 26/3/13)

1. Công Ty CP Dệt May Thắng Lợi: Ông  NGÔ ĐỨC HÒA làm đại diện

2. Ông NGÔ ĐỨC HÒA

3. Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH

3. Ông PHẠM UYÊN NGUYÊN

4. Ông NGUYỂN QUANG DIỆU

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook