Ban kiểm soát Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi (Đăng ngày 29/4/14)

Ban kiểm soát Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi nhiệm kỳ III (2013-2017)


1. Ông NGUYỄN ĐÌNH HÃN - Trưởng ban

2. Bà TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU - Thành viên

3. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG - Thành viên

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook