Ban kiểm soát Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi (09/05/2019 12:00)

Ban kiểm soát Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi nhiệm kỳ III (2019-2023):

1. Ông LƯU TẤN LONG - Trưởng ban

2. Ông NGUYỄN HỮU HẠNH - Thành viên

3. Bà NGUYỄN THỤY KHÁNH LINH- Thành viên

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook