Ban điều hành Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi

1. Ông NGÔ ĐỨC HÒA - Chủ tịch HĐQT

2. Ông NGUYỄN QUANG DIỆU - Giám đốc điều hành

3. Ông LÊ ĐÔNG HỒ - P. Giám đốc điều hành

4. Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG - Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook