Ban điều hành Công Ty CP May Quốc Tế Thắng Lợi (Đăng ngày 26/3/09)

 

1. Ông NGÔ ĐỨC HÒA - Chủ tịch HĐQT

2. Ông NGUYỄN QUANG DIỆU - Giám đốc điều hành

3. Ông LÊ ĐÔNG HỒ - P. Giám đốc điều hành

4. Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG - Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Chat Live Facebook